OLED Ekran

OLED ile büyük sorunlar yaşadım. En büyüğü OLED’in dış 12v adaptör ile çalışmamasıydı. Bunun çözümü OLED’in GND’ını ayrı şekilde bağlayarak oldu.   bir de şuradaki issue lar var: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=217290.0 Hala BME280 ile çakışma durumu var. Ayrıca I2C lerin GND’larını beraber bağlamam gerekebilir konuyu araştırıyorum. https://forum.arduino.cc/index.php?topic=397041.0 Tutorial: Arduino and the I2C bus – Part One   http://forum.arduino.cc/index.php?topic=397034.0

OLED Kullanım Kılavuzu SSD1306 & SH1106

Bu yazıda üç kütüphaneyi sensörlerden gelen verileri işlemek için kullanacağım. Bu kütüphaneler: Adafruit  / #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> HCuOLED / #include “HCuOLED.h” u8glib /  #include “U8glib.h” Eğer sensörlerden gelen değerler belirli bir kıstasın yukarısında veya aşağısındaysa bu değerlerin rakamları ekranda siyah beyaz gözükecek. Yani arka planı siyah, yazısı beyaz olacak. Buna göre Kodun kolaylığı Kullandığı hafıza bakımından…

Arduino Sensör Veri İşleme – RunningAverage

http://playground.arduino.cc/Main/RunningMedian RunningAverage library http://playground.arduino.cc/Main/RunningAverage A small sketch shows how it can be used. A random generator is used to mimic a sensor.

setup() the myRA is cleared so we can start adding new data. In loop() first a random number is generated and converted to a float to be added to myRA. Then the…